۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
کد
مجری عنوان وضعیت طرح

۱۱/ع

دکتر سجادی

بررسی نگرش دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی کرمان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در سال ۹۳-۹۲

تصویب شده

۱۲/ع

دکتر ترابی

عوامل م‍وثر در انتخاب راديوگرافي پانوراميك در دندانپزشكان شهر كرمان (۱۳۹۲)

خاتمه یافته

۱۳/ع

دکتر حبیب اگهی

بررسی اثر سمیت سلولی عصاره میخک، امی تریپتیلین و بنزیدامین بر روی رده سلول های فیبرو بلاست موش، HGF۱-PI۱ (normal fibroblast of gingiva) و DentalLigamentus (L-۲۹۲) با استفاده از دو روش MTT-assay و Neutral Red assay

تصویب شده

۱۴/ع

دکتر امینیان

بررسی اثربخشی روش معمول alignment و روش استفاده ازpush- coil spring دراصلاح کرودینگ قدامی، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

تصویب شده

۱۵/ع

دکتر پور اسلامی

بررسی شیوع آسیب های تروماتیک دندانی وعوامل اتیولوژیک آن در دانش آموزان دختر ۱۸-۸ ساله شهر کرمان در سال ۱۳۹۳

تصویب شده

۱۶/ع

دکتر نوابی

بررسی یافته های دندانی وفکی رادیوگرافی پانورامیک افراد بالای ۶۰ سال مراجعه کننده به یکی از کلینیک های شهر کرمان در سال ۱۳۹۳

تصویب شده

۱۷/ع

دکتر ترابی

ارزیابی پاتولوژی ضایعات دهانی در کودکان ونوجوانان شهر کرمان مراجعه کننده بهدانشکده دندانپزشکی و بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در طی سال های ۹۳-۷۵

تصویب شده

۱۸/ع

دکتر امان پور

بررسی میزان آگاهی ودانش بزرگسالان مراجعه کننده به کلینیک های درمانی شهر کرمان از علائم و عوامل خطر ساز سرطان دهان در سال ۹۳-۹۴

تصویب شده

۱۹/ع

دکتر شادمان

بررسی میزان و علل استرس و اضطراب و افسردگی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بخش های مختلف بالینی وارتباط آن با کارایی(نمره عملکرد) دانشجو در هر بخش

خاتمه یافته

۲۰/ع

دکتر اسکندری

بررسی دوام باند یک ادهزیو جدید بهعاج سطحی دندان با دوروش Etch&Rinse ,Self-etch

تصویب شده

۲۱/ع

دکتر فاریابی

بررسی رابطه بین میزان تطابق لندمارکهای سفالومتریک بافت نرم و سخت صورت در طرح درمان ونتیجه حاصل از عمل جراحی ارتوگناتیک با میزان رضایتمندی بیماران جراحی شده در بیمارستان باهنر کرمان از سال ۱۳۹۱ تا مهرماه۱۳۹۳

تصویب شده

۲۲/ع

دکتر عرب سلغار

تاثیر آلودرم آغشته به پلاسمای غنی از پلاکت باآلودرم بر افزایش عرض لثه کراتینیزه و چسبنده

تصویب شده

۲۳/ع

دکتر عطایی

بررسی اثر بالینی وارنیش کیتوزان دردرمان استوماتیت ناشی از دنچر در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های سطح شهر کرمان

تصویب شده

۲۴/ع

دکتر امان پور

بررسی تاثیر درمان اورتوسرجری بر کیفیت زندگی بیماران

تصویب شده

۲۵/ع

دکتر امینی

بررسی اثر سمان زرینی ونوع تکنیک بر روی استحکام باند پست های فایبر تقویت شده با رزین

تصویب شده

۲۶/ع

دکتر امینیان

بررسی شیوع بولتون دیسکرپانسی در بیماران مراجعه کننده به بخش تخصصی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی کرمان ومال اکلوژن های مرتبط با آن ین سالهای ۹۲-۸۹

تصویب شده

۲۷/ع

دکتر فرخ گیسور

بررسی ارتباط نحوه چینش انامل رادها وتعداد خطوط رتزیوس و سختی سطحی مینای دندان های دائمی بدون پوسیدگی با ترکیبات بزاق در نوجوانان دارای پوسیدگی و بدون پوسیدگی های دندانی

تصویب شده

۲۸/ع

دکتر سمیعی راد

مقایسه اثربخشی تجویز قرص نوافن به تنهایی نسبت به تجویز استامینوفن کدئین همراه با بروفن بر درد پس از جراحی دندانهای عقل نهفته

تصویب شده

۲۹/ع

دکتر ترابی

ارزیابی فراوانی هیپودنشیا در بیماران مراجعهکننده به بخش ارتودنسی دانشکدهدندانپزشکی کرمانوبرخی مراکز خصوصی ارتودنسی در سال های ۹۳-۸۸

 

 

تصویب شده

 

 

 

۳۰/ع

دکتر فرخ گیسور

تعیین موقعیت کانین نهفته ماگزیلاری و بررسی میزان تحلیل انسیزورهای مجاور آن دربیماران ۱۸-۱۳ ساله شهرکرمان ــسال ۱۳۹۳ به وسیلهCBCT

تصویب شده

۳۱/ع

دکتر چمنی

 

Evaluation of co-morbid factors among patients with temporomandibalar disorders in orofacial pain clinic of Kerman dental school from July ۲۰۱۱ to July ۲۰۱۴

تصویب شده

۳۲/ع

دکتر محمدی

مقایسه تاثیر مسواک های دستی خیلی نرم اورال بی،جی یوام،فوکس بر شاخص های پلاک وخونریزی لثه

تصویب شده

۳۳/ع

دکتر فاریابی

 

 

۳۴/ع

دکتر علم آموز

بررسی عمق کیور کامپوزیت های کانونشنال و Bulkfill از طریق سختی سنجی ویکرز

تصویب شده

۳۵/ع

دکتر فاریابی

بررسی اثر اپلاینس های پیش ساخته به روشCAD/CAM در مقایسه با پانسمان به روش مرسوم در کاهش میزان تورم صورت بعد از جراحی فک و صورت

تصویب شده

۳۶/ع

دکتر فاریابی

بررسي ميزان اثربخشي درمان جراحي شكستگي هاي بيني به روش جااندازي بسته

خاتمه یافته

۳۷/ع

دکتر بیانی

بررسی شیوع انواع آنومالی های دندانی در بیماران مراجعه کننده به مطب های ارتودنسی شهر کرمان (۱۳۸۸-۱۳۹۳)

تصویب شده

۳۸/ع

دکتر فاریابی

بررسی استفاده از داروي Retigabine به عنوان یک داروی بی حسی موضعی غیر استری –آمیدی در حيوانات آزمايشگاهي(گربه)

تصویب شده

۳۹/ع

دکتر فاریابی

بررسی تأثیر سرما درمانی(کرایوتراپی) بر روند تکامل جوانه دندانی،دندان مولر دوم سگ

تصویب شده

۴۰/ع

دکتر امینی

ارزیابی توانایی دانشجویان دندانپزشکی کرمان در انتخاب رنگ به روش های چشمی ومقایسه با روش اسپکتروفتومتریک

تصویب شده

۴۱/ع

دکتر فاریابی

بررسی دیدگاه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان درباره اجرای کوریکولوم آموزشی جدید در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-ایران در سال ۱۳۹۴

تصویب شده

۴۲/ع

دکتر چمنی

Epidemiologic study of oral and pharyngeal cancers in Kerman province from March ۲۰۰۲ to March ۲۰۱۵

تصویب شده

۴۶/ع

خانم پور عادلی

مقایسه دو روش آموزش (فیلم و آموزش از طريق مولاژ) بر وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی دارای اختلالات شنوایی شهرکرمان ۱۳۹۳-۱۳۹۴

تصویب شده