۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

 

 

اسامی اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان

ردیف

نام اعضای شورا

رشته تحصیلی

CV

سمت

1

خانم دکتر ملوک ترابی

پاتولوژی دهان فک و صورت

دانشیار

2

آقای دکتر محمود افصحی

رادیولوژی دهان فک و صورت

استادیار

3

خانم دکتر شهلا کاکوئی

بیماریهای دهان و تشخیص

دانشیار

4

خانم دکتر مریم السادات هاشمی پور

بیماریهای دهان و تشخیص

 

استاد

5

خانم دکتر فاطمه جهانی مقدم

 دندانپزشکی کودکان

 

دانشیار

6

خانم دکتر فاطمه السادات سجادی

دندانپزشکی کودکان

   

دانشیار

7

آقای دکتر سینا صفری

پروتزهای دندانی

 

استادیار

8

آقای دکتر موسی محمودی

 جراحی فک و صورت

استادیار

9

خانم دکتر مرضیه کریمی افشار

 ارتودانتیکس

استادیار

10

آقای دکتر محمد محمدی

پریودنتولوژی

استادیار

11

خانم دکتر مریم راد

اپیدمیولوژیست

 

استادیار

12

آقای دکتر ایمان محمدزاده

ترمیمی و مواد دندانی

استادیار

13 خانم دکتر نعیمه هاشمی نژاد سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی استادیار
14 خانم دکتر فاطمه نجمی نوری سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی استادیار