۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

 

 

عنوان کارگاه گروه هدف نام مدرس تاریخ برگزاری
کارگاه مرور شواهد مربوط به تاثیرات سلامت دهان و دندان به سلامت عمومی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی آقای دکتر نادرنوابی

93/10/11

تجویز منطقی دارو دندانپزشکان عمومی

آقای دکتر زارعی-

آقای دکترنوابی

94/11/14
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان کمیته تحقیقات دانشجویی آقای دکترنوابی 95/3/6
بازآموزی کنترل عفونت دندانپزشکان عمومی آقای دکترنوابی 95/8/6
نسخه نویسی کمیته تحقیقات دانشجویی آقای دکترنوابی 95/9/18
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای مشابه یاب متون علمی جهت کنترل plagiarism دانشجویان و اعضای هیئت علمی و دندانپزشکان آقای دکترنوابی 96/7/20
کارگاه اخلاق دانشجویان و اعضای هیئت علمی و دندانپزشکان آقای دکترنوابی 96/9/30
اولین سمپوزیوم دندانپزشکی مبتنی بر شواهد دانشجویان و اعضای هیئت علمی و دندانپزشکان ----- 5-7 اردیبهشت 1397