۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

 

 

ردیف نام عضو هیأت علمی/پژوهشگر رتبه تخصص نوع همکاری:تمام وقت/نیمه وقت عضویت در شوراهای مرتبط شهرستان/استان/ملی
1 دکتر ملوک ترابی پاریزی دانشیار پاتولوژی دهان فک و صورت تمام وقت خیر
2 دکتر مریم السادات هاشمی پور استاد بیماری های دهان و تشخیص تمام وقت خیر
3 دکتر فاطمه جهانی مقدم استادیار دندانپزشکی کودکان نیمه وقت خیر
4 دکتر نادرنوابی دانشیار بیماری های دهان و تشخیص نیمه وقت خیر
5 دکتر حمیدرضا پوراسلامی استاد دندانپزشکی کودکان تمام وقت خیر