۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

نحوه همکاری با موسسات

شماره اولویت مربوطه

بودجه(میلیون ریال)

 

میزان پیشرفت کار

سال تصویب

 

 

عنوان طرح تحقیقاتی

ردیف

خارجی

داخلی

جذب گرنت

مرکز/ دانشگاه

داخلی

1

13300000ریال

خاتمه یافته 100%

1396

بررسی شیوع مصرف و  آگاهی دانشجویان دانشگاه  کرمان در مورد عوارض دهانی ،دندانی قلیان 

1

داخلی

1

16400000  ریال

 

پیشرفت 80%

1396

بررسی آگاهی دندانپزشکان شهر کرمان در مورد روش کار با لایت کیور و ایمنی آن (1396)

2

داخلی 1 27000000ريال خاتمه یافته 100% 1396 بررسی ارتباط بین شاخص زیبایی دندان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی در دانش آموزان دوره اول دبیرستان های شهر کرمان در سال 96 3
داخلی 1 13600000 ریال

 

پیشرفت 80%
1396 ارزیابی آگاهی  و عملکرد دندانپزشکان شهر کرمان از کنترل عفونت در رادیولوژی دیجیتال (سال1396) 4
داخلی 1 24200000   ریال

خاتمه یافته

%100

1396 بررسی  آگاهی و نگرش دندانپزشکان کرمان درمورد ارتباط بیماریهای سیستمیک و بیماریهای دهان در سال 1396 5
داخلی 1 76150000 ریال پیشرفت 80% 1396 بررسی آزمایشگاهی میزان جذب فلوراید بعد از کاربرد غلظت های مختلف عصاره متانولیک چای سبز در مینای دندانهای شیری 6
داخلی 1  33400000 ریال پیشرفت 90% 1396 ارزيابي نیاز به درمان ارتودنسی پیشگیری با استفاده از  شاخص Baby ROMA در کودکان 6-4 ساله  مهدکودک¬های شهر کرمان در سال 1396 7
داخلی 1            24000000 ریال                                                                                         

خاتمه یافته

100%

1396 بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی (BMI) ، بلوغ اسکلتی و بلوغ دندانی در بیماران  6 تا 15 سال مراجعه کننده به یکی از مطب های خصوصی ارتودنسی شهر  کرمان در سال1396 8
داخلی 1 16450000 ریال %70پیشرفت 1396 بررسی ارتباط بین نوع اکلوژن و نوع قوس دندانی در دوره دندانی شیری در کودکان شهر کرمان 9
داخلی 1 40050000 ریال

خاتمه یافته

100%

1396 بررسي اثر خمير مخاط چسب (گياه مرزه و گياه گل ختمي)  و مقايسه آن با بتامتازون بر روي روند ترميم استوماتيت آفتي عود کننده مطالعه کارازمايي باليني- 1396 10
داخلی 1 14000000 ریال

خاتمه یافته

100%

1396 بررسی  مهارت های ارتباط بالینی در دانشجویان دندانپزشکی و پزشکی کرمان بر اساس معیارCommunication Skills Attitude Scale (CSAS) در سال 1396 11
داخلی 1 28000000 ریال

خاتمه یافته

100%

1396 بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان  در کودکان مبتلا به صرع  و والدین شان(کرمان- 1396) 12
داخلی 1 38100000 ریال

خاتمه یافته

100%

1396 بررسی ریسک فاکتورهای مرتبط با خشکی دهان در بیماران تحت همودیالیز شهر کرمان- 1396 13
داخلی 1 99500000 ریال  

خاتمه یافته

100%

1396 بررسی  رویکرد پزشکان عمومی شهر کرمان در مورد مدیریت مشکلات دندانی و استفاده از آنتی بیوتیک جهت درمان( 1396- یک تحقیق کیفی) 14
داخلی 1 28000000 ریال

خاتمه یافته

100%

1396 بررسی آگاهی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی، مطب ها و کلینیک های شهر کرمان در زمینه سفید کردن دندان ها در سال 1395- 1396 15
داخلی 1 36000000 ریال

خاتمه یافته

100%

1396

بررسی کیفیت زندگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در افراد سیگاری و مقایسه آن با افراد غیر سیگاری در سال 1396

16
داخلی 1 25800000ريال پیشرفت 80% 1396 بررسی نقش خاطرات مثبت و منفی در ترس از درمانهای  دندانپزشکی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک، مطب و دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال 1396-1397 17
داخلی 1 11000000 ریال

خاتمه یافته

100%

1396 بررسی رفتار حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی کرمان  از دیدگاه بیماران در سال 1396 18
داخلی 1 17000000   ریال

خاتمه یافته

100%

1396 بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی قبل و بعد از درمان های دندانپزشکی - 1396 19
داخلی 1 16000000 ریال

خاتمه یافته

100%

1396 بررسي تاثير درد دنداني مزمن بر روي کيفيت زندگي بيماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکي و مطب هاي شهر کرمان - 1396 20
داخلی 1 11000000 ریال

خاتمه یافته

100%

1396 بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دندانپزشکی کرمان در رابطه با ارزشیابی اساتید- 1396 21
داخلی 1 11000000 ریال

خاتمه یافته

100%

1396

بررسی آگاهی، عملکرد دندانپزشکان عمومی و متخصص کرمان در رابطه با استفاده از    رابردم1396

22
داخلی 1 9800000   ریال

خاتمه یافته

100%

1396 بررسی سواد سلامت دهان در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و برخی از  مطب های خصوصی  شهر کرمان و جیرفت1397 23
داخلی 1 7700000   ریال

خاتمه یافته

100%

1396 بررسی همراهی تغییرات دیسپلازی اپیتلیوم و کارسینومای سلول سنگفرشی دهان با ضایعات لیکنوئیدی و لیکن پلان دهانی 24
داخلی 1 25440000 ریال پیشرفت 90% 1396 مقایسه اثر کلینیکی دهانشویه حنا با دهانشویه کلرهگزیدین گلوکونات 0.2% به عنوان درمان مکمل در لیکن پلان دهانی 25
داخلی 1 76160000    ریال پیشرفت 80% 1396

مقايسه اثر درماني سه دوز متفاوت U) ۹U,۲۴U,۷۵ Botulinum Toxin A (در درمان علائم بیماران  Trigeminal Neuralgia

 

26
داخلی 1 8700000 ریال پیشرفت 90% 1396 ارزیابی میزان اضطراب امتحان و عوامل موثر بر آن  در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1397 27
داخلی 1 62955000 ریال پیشرفت 80% 1396 بررسی آنالیز مکانی میزان فلوراید در آبهای زیرزمینی با شیوع میزان فلوئوروزیس در منطقه شهرستان کوهبنان 28
داخلی 1 7100000 ریال پیشرفت 90% 1396

بررسی کلینیکو پاتولوژی کیستها ی ادنتوژنیک در دانشکده دندانپزشکی کرمان و مرکزآموزشی درمانی باهنر کرمان در یک دوره ی 20 ساله(1376-1396)

29
1397
داخلی 1 بدون هزینه پیشرفت 90% 1397 مقایسه دو روش بی حسی موضعی  بلاک عصب الوئولار تحتانی و   بی حسی کرستال  در درمان کشیدن دندانهای مولر شیری کودکان 9-6-ساله 1
داخلی 1 41200000         ريال پیشرفت 90% 1397 تعیین ارتباط بین پوسیدگی زودرس دوران کودکی با شاخص توده بدنی در دندان های شیری در کودکان شهر کرمان در سال 1397 2
داخلی 1 29000000 ریال پیشرفت 90% 1397 بررسی رابطه بین سلامت روانی  و سلامت معنوی در دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3
داخلی 1 بدون هزینه

خاتمه یافته

100%

1397 بررسی آگاهی، و نگرش دانشجویان دندانپزشکی کرمان در رابطه با رفتار با سالمندان 4
داخلی 1 24000000 ریال پیشرفت 90% 1397 بررسی مقایسه ای  تاثیر عصاره متانولی چای سبز و ژل کلر هگزیدین  بر کاهش درد ناشی از جراحی دندان عقل نهفته 5
داخلی 1 بدون هزینه

خاتمه یافته

100%

1397

بررسی آگاهی دانشجویان دندانپزشکی کرمان در رابطه با دندانپزشکی پیشگیری( 1397)

6
داخلی 1 بدون هزینه 

خاتمه یافته

100%

1397 بررسی میزان مهارت های اخلاقی در دندانپزشکان عمومی و متخصص شهر کرمان در سال 1398 7
داخلی 1 13800000 ریال پیشرفت 80% 1397 بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و افسردگی بر اساس پرسشنامه های (Oral health impact profile-14) و Beck در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در سال 1397 8
داخلی 1 25000000 ریال پیشرفت 80% 1397 بررسی گیاهان دارویی و فراورده های گیاهی سنتی پر کاربرد جهت درمان بیماری های مرتبط با دهان و دندان از دیدگاه طب سنتی ایرانی و مرور سیستماتیک شواهد مرتبط در طب کلاسیک 9
داخلی 1 98000000 ریال پیشرفت80% 1397 بررسی خواص ضد پوسیدگی بره موم زنبور  عسل( پروپولیس ) استخراج شده از کندو هاي عسل استان کرمان بر روي ندان انسان : یک مطالعه آزمایشگاهی 10
داخلی 1 11000000 ریال پیشرفت 80% 1397 ارزیابی کیفی تصاویر  کتاب «دانا و دندانپزشکی  » توسط کودکان  مقطع پیش دبستانی 11
داخلی 1 70680000 ریال پیشرفت 85% 1397 اصلاح کلوزیت و تاثیر آن بر خواص فیزیکی و  مکانیکی کامپوزیتهای دندانی 12
داخلی 1 1000000 ریال پیشرفت 70% 1397 بررسی  کیفیت زندگی حرفه ای در دندانپزشکان عمومی شهرستانهای کرمان و جیرفت    13
داخلی 1 72000000 ریال پیشرفت 80% 1397 بررسی جایگاه شاخص های سواد سلامت دهان در ایران (مرور سیستماتیک ابزارهای موجود سنجش سواد سلامت دهان ، اعتبار سنجی یک ابزار جدید و مداخله جهت ارتقا سواد سلامت دهان در جمعیت بزرگسال) 14
داخلی 1 بدون هزینه پیشرفت 80% 1397 بررسی تاثیرترک سیگاربرکیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان 15
داخلی 1 14450000 ریال پیشرفت 90% 1397

بررسی فراوانی و میزان پوشش زبان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده  دندانپزشکی کرمان و تعیین رابطه آن با سایر شاخص های دهانی

16
داخلی 1 2000000 ریال پیشرفت 80% 1397 بررسی  تجارب  دانشجویان سال آخر  و دستیاران دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیرامون خطاهای دندانپزشکی پزشکی  ،  موانع خوداظهاری گزارش خطا  و عوامل شایع مؤثر بر آن در سال 1397 : یک مطالعه ترکیبی کمی کیفی 17
داخلی 1 65080000 ریال پیشرفت 70% 1397 ارزیابی فراوانی خطرات شغلی در دندانپزشکان عمومی شهرهای کرمان و سیرجان و معیار های و معیار های پیشگیری از آن در سال 98 18
داخلی 1 بدون هزینه پیشرفت 80% 1397 بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد هپاتیت B در سال 1398 19
داخلی 1 100000000 ریال پیشرفت 80% 1397 بررسی تاثیر آغازگر نوری جدید در درجه تبدیل و خواص مکانیکی کامپوزیت های دندانی 20
داخلی 1 بدون هزینه پیشرفت 90% 1397 بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر کرمان ،رابر و بافت درمورد ارزیابی ریسک پوسیدگی 21
داخلی 1 بدون هزینه پیشرفت 90% 1397 بررسی خصوصیات مکانیکی مدل های آزمایشگاهی کوپلیمرهای متفاوت پلی لاکتیک و پلی گلایکولیک اسید تولید شده با تکنیک چاپگر سه بعدی 22
داخلی 1 بدون هزینه

خاتمه یافته

%100
1397 بررسي تغییرات بدخیم ضايعات پيش سرطاني دهان در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي كرمان از سال 1372- 1398 23
داخلی 1 بدون هزینه

خاتمه یافته

%100
1397 بررسي درمان هاي انجام شده جهت درمان بوي بد دهان: مرور سيستماتيك و متاآناليز 24
داخلی 1 بدون هزینه

خاتمه یافته

%100
1397

بررسي سواد سلامت دهان و دندان  الکترونیک و عوامل پیش بیني کننده آن در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستانهای کرمان و شهربابک ،و زرند  در سال 98

25
1398
داخلی 1 11000000 ریال پیشرفت 80% 1398 بررسی میزان رعایت موارد  ایمنی و حفاظتی  بر اساس کاتالوگ مواد دندانی موجود   در دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال تحصیلی 99-98. 1
داخلی 1 بدون هزینه پیشرفت 80% 1398 مقایسه دقت رادیوگرافی پانورامیک و CBCT در اندازه گیری فاصله راس ریج تا کانال الوئولار فک پایین در محل دندان مولر اول غایب 2
داخلی 1 22400000 ریال

پیشرفت 90%

1398 بررسی میزان تطابق انتخاب رنگ پرسلن روکش‌های متال سرامیک به وسیله نمونه‌های انتخاب رنگ و دستگاه رنگ سنج دیجیتال توسط دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان 3
داخلی 1 بدون هزینه

پیشرفت 90%

1398 ارزیابی میزان رضایت  از زیبایی دندان ها  و تاثیر آن بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان) OHIP-14)در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر بوشهر 4
داخلی 1 12200000 ریال پیشرفت 90% 1398 بررسی میزان آمادگی متخصصین و رزیدنت های دندان پزشکی کودکان  شرکت کننده درهجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران درمورد پیشگیری و درمان اورژانسهای پزشکی کودکان در حین درمان دندانپزشکی، در سال 1398 5
داخلی 1 16000000 ریال

پیشرفت 80%

1398 آنالیزارجاعات مقالات دارای بیشترین ارجاع درزمینه زخمهای آفتی عود کننده دهانی تا پایان سال 2019 میلادی 6
داخلی 1 48750000 ریال

پیشرفت 70%

1398

مقایسه سه دهانشویه (کلرهگزیدین ، لیسترین و Oral-B)از لحاظ تاثیر برکیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و عوارض جانبی

7
داخلی 1 بدون هزینه

پیشرفت 90%

1398

بررسی میزان شیوع تائورودونتیسم و آنومالی های همراه آن در کودکان و بزرگسالان مراجعه کننده به کلینیک های سطح شهر کرمان 

8
داخلی 1 21000000 ریال پیشرفت 90% 1398 بررسی آگاهی و  نگرش اساتید دانشکده دندانپزشکی کرمان نسبت به آزمونهای تـدبير مشـكل بیمار و  سوالات چند گزینه ای  در ارزشیابی دانشجویان دندانپزشکی 9
داخلی 1 بدون هزینه

پیشرفت 90%

1398 بررسی ارتباط میزان نیاز به درمان ارتودنسی براساس شاخص IOTN  و اثرات روانی-اجتماعی زیبایی دندانی در بیماران مراجعه کننده برای درمان ارتودنسی 10
داخلی 1 5000000 ریال

پیشرفت 80%

1398

بررسی تاثیر  هایپو مینرالیزاسیون مولر- ثنایا  بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان  در کودکان هشت تا دوازده ساله در شهر کرمان

11
داخلی 1 بدون هزینه

خاتمه یافته

%100
1398 بررسي آگاهي و  نگرش دانشجویان دندانپزشکی كرمان در زمینه مشاوره ترك دخانیات(1397-1398) 12
داخلی 1 بدون هزینه

خاتمه یافته

%100
1398 بررسی ارتباط بين درد دندان و افسردگي در بیماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي، مطبها و كلينيك هاي شهر كرمان در سال 1398 13
داخلی 1 بدون هزینه پیشرفت 90% 1398 ارزیابی میزان رضایت از خدمات دندانپزشکی بیماران مراجعه کننده به مراکز  دولتی دندانپزشکی شهر کرمان در سال 1398 14
داخلی 1 بدون هزینه پیشرفت 85% 1398 بررسي ارتباط بين سلامت معنوي و اميد در بيماران مبتلا به سرطان سر و گردن(کرمان  و قزوین  1398) 15
داخلی 1 24600000 ریال پیشرفت 80% 1398 بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی و متخصص شهر کرمان نسبت به مولر های اول دایمی هیپومینرالیزه در کودکان و نوجوانان در سال 1399-1398 16
داخلی 1 بدون هزینه پیشرفت 90% 1398 ارزیابی فراوانی استفاده ی آسیب رسان از اینترنت وارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان 1398-1399 17
داخلی 1 2000000 ریال

پیشرفت 80%

1398 ارزیابی درک دانشجویان عمومی و دستیاران تخصصی  نسبت به مهارت خود ارزیابی عملی در دانشکده ی دندان پزشکی کرمان در سال 1399 18
داخلی 1 بدون هزینه پیشرفت 70% 1398 ارزیابی تراکم ماست سل در لیکن پلان رتیکولر و اروزیو و واکنش لیکنوئیدی 19
داخلی 1 11300000 ریال پیشرفت 80% 1398 ارزیابی آزمایشگاهی کارایی wipe، یک نوع تمیز کننده ی دندان های تازه رویش یافته ی کودکان و نوپایان 20
داخلی 1 37000000 ریال پیشرفت 90% 1398 بررسی نقش انواع ورزش ها در استرس شغلی و دردهای اسکلتی عضلانی در دندانپزشکان 21
داخلی 1 59200000 ریال پیشرفت 90% 1398 بررسی ارتباط بین لیکن پلان دهانی وپلی مورفیسم های TNFα - 308 G/A and IFN-γ +874A/T 22
داخلی 1 بدون هزینه پیشرفت 60% 1398 تاثیر ضد قارچی غلظتهای متفاوت عصاره ی الکلی سیر بر کاندیدا البیکنس (یک مطالعه ی آزمایشگاهی ) 23
داخلی 1 9000000 ریال پیشرفت 80% 1398 بررسی تقعر باکال و لینگوال ناحیه مولر اول و دوم استخوان مندیبل توسط CBCT در بیماران کاندید دریافت ایمپلنت در مراکز تخصصی رادیولوژی فک و دهان و صورت در شهر کرمان در سال ۱۳۹۹ 24
داخلی 1 4500000 ریال پیشرفت 85% 1398

بررسی و مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان کودکان6-3 ساله مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی و سالم در شهر کرمان در سال 1399

25
داخلی 1 بدون هزینه پیشرفت 80% 1398 بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در پروتز فک پایین متکی بر ایمپلنت و پروتز کامل روتین فک پایین 26
داخلی 1 11000000 ریال پیشرفت 90% 1398 بررسی ترند پوسیدگی دندانی در کودکان 3-12 سال شهر کرمان از سال 1391-1398 27
1399  
داخلی 1 بدون هزینه پیشرفت 80% 1399 ارزیابی وضعیت سلامت  دهان و دندان در بزرگسالان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی   دولتی دندانپزشکی شهر کرمان در سال 1399  
1400  
داخلی 1 بدون هزینه   1400 ارزیابی فراوانی آنومالی های دندانی در بیماران مراجعه کننده به بخش ارتدنسی دانشکده دندانپزشکی کرمان در یک دوره ی 5 ساله (مهر1396-مهر1400)  
داخلی 1 بدون هزینه   1400 بررسی میزان توجه به بهداشت دهان و دندان و بیماری های پریودنتال در زنان باردار شهر کرمان در سال  1400  
داخلی 1 بدون هزینه   1400 ارزیابی  خطر پوسیدگی و مولفه های مرتبط با آن  در نوجوانان 12تا 18 سال در شهر کرمان در سال ۱۴۰۰