۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

 

تلاوت قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران 8/20-8/30
سخنرانی 8/30-10/30
پذیرایی و استراحت 10/30-10/45
سخنرانی و اختتامیه 10/45-12/30