۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

 چشم انداز

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان مصمم است با توسعه فعالیتهای پژوهشی در پنج سال آینده دارای ویژگی های ذیل باشد:

ــ تولید و ثبت مقالات علمی در پایگاه های معتبر دنیا

ــ همکاری موثر با مراکز علمی تحقیقاتی دندانپزشکی کشور

ــ مرجعیت در ارایه تحقیقات اپیدمیولوژیک دهان و دندان در سطح کشور

ــ افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه در زمینه سلامت دهان و دندان

رسالت

ارتقای سطح سلامت دهان و دندان جامعه از طریق حمایت و تشویق پژوهشگران و انجام پژوهش های تقاضا محور و متناسب با نیازهای سلامت دهان و دندان در جامعه

اهداف کلی

1ـ پاسخگویی به نیازهای اساسی پژوهشی دندانپزشکی

2ـ افزایش تولید مقالات خارجی

3ـ ایفای نقش در سیاست گذاری و برنامه ریزی ارتقای سلامت دهان در کشور

4ـ فراهم نمودن بستر مناسب آموزشی و پژوهشی جهت افزایش بنیه علمی نیروهای انسانی به خصوص نیروهای جوان در زمینه کارهای تحقیقاتی

5ـ آماده سازی مرکز جهت اجرای طرح هایی منطبق بر نیاز جامعه و رفع مشکلات مربوط سلامت دهان و دندان جامعه

6ـ بهبود عوامل سخت افزاری مورد نیاز جهت پژوهش در زمینه سلامت دهان

7ـ بهبود شاخص های نرم افزاری دهان و دندان

ارزش ها

ـ رعایت کامل اصول اخلاق در پژوهش

ـ توجه به قوانین و مقررات کشور در تمام مراحل انجام پژوهش

ـ حمایت و پشتیبانی از حقوق مادی و معنوی پژوهشگران

ــ رعایت مدیریت زمان

ـ فراهم نمودن بستری مناسب جهت افزایش ضریب همکاری پژوهشگران

ــ افزایش آگاهی عمومی در زمینه سلامت دهان و دندان

تحلیل وضعیت موجود در مرکز

نقاط قوت

ـ وجود تخصص های مختلف در بین اعضای مرکز

ـ وجود استادان صاحب نام و پژوهشگران متبحر

ـ توان برگزاری کارگاه های پژوهشی

ـ سابقه و توان برگزاری کنگره کشوری در زمینه پژوهش در دندانپزشکی

ـ سهولت فرآیند رسیدگی به طرح های پژوهشی از طریق سامانه پژوهان

ـ وجود مشاور متخصص آماری در مرکز

نقاط ضعف

ـ نداشتن ردیف بودجه ای مستقل

ـ عدم وجود چارت تشکیلاتی کامل

ـ عدم وجود نیروی متخصص جهت ترجمه انگلیسی و ویراستاری گرامری و نگارشی مقالات تولید شده محققین مرکز

ـ عدم وجود نیروی متخصص جهت افزایش تولید مقالات بین المللی

ـ تاخیر در تهیه وسایل مورد نیاز مرکز

ـ سرعت نامناسب اینترنت و قطع مکرر آن

ـ عدم وجود کتابخانه مناسب در مرکز

ـ فقدان مشارکت با مقالات بین المللی

استراتژی ها و اهداف عینی

استراتژی ــ 1 : تعیین خط مشی و سیاستگذاری پژوهشی با تکیه بر نظرات متخصصین و صاحبنظران

اهداف عینی: تشکیل کمیته تدوین برنامه تحقیق از سال 1395

استراتژی ــ 2 : توسعه و تقویت توانمندی های پژوهشگران مرکز

اهداف عینی:

ـ برگزاری یک روزه کارگاه نحوه داوری پؤوپوزال طرح ها و مقالات علمی توسط استادان برجسته کشور تا پایان 1400

ـ برگزاری یک روزه کارگاه معرفی نرم افزارهای بررسی سرقت علمی تا پایان 1400

ـ برگزاری یک روزه کارگاه اخلاق توسط استادان برجسته تا پایان 1400

ـ ارزشیابی مستمر در پایان هر سال و به روز رسانی فایل پژوهشگران

استراتژی ــ 3 : اصلاح زیر ساختهای تشکیلاتی و تجهیز و بازسازی مرکز

اهداف عینی

در صورت کسب موافقت قطعی

ـ تکمیل چارت سازمانی و تصویب آن تا پایان سال 1400

ـ جذب و استخدام حداقل 50 درصد از نیروهای مشخص شده در چارت سازمانی در مدت 3 سال بعد از تصویب قطعی مرکز

ـ اختصاص ردیف بودجه مستقل برای مرکز تا پایان سال 1400

ـ منظور شدن یک کارپرداز و یک حسابدار مستقل برای امور مالی مرکز تا پایان سال 1400

ـ مرتفع نمودن دستیابی به اینتر نت پر سرعت تا پایان سال 1400 و پیگیری اتصال اینترنتWireless با سرعت مناسب

ـ فراهم نمودن و بهره برداری کتابخانه مناسب در مرکز تا پایان سال 1400

ـ جذب نیروی متخصص جهت ترجمه و ویراستاری مقالات انگلیسی تا پایان سال 1400

ـ جذب نیروی متخصص جهت افزایش تولید مقالات بین المللی تا پایان سال 1400

  استراتژی ـ4: تقویت نظام ارایه نتایج تحقیقات

اهداف عینی:

ـ افزایش آگاهی عمومی جامعه درباره سلامت دهان از طریق نصب پوسترهای مربوط به سلامت دهان و دندان در سطح شهر تا پایان 1400

ـ برگزاری جلسات منظم سخنرانی در سالن های اجتماعات سطح شهر درباره مسایل مربوط به سلامت دهان و دندان تا پایان1400

ـ اجرای سالیانه حداقل دو طرح تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی کشور

ـ افزایش چاپ مقالات انگلیسی در پایگاه های معتبر بین المللی

ـ ترغیب اعضای هیات علمی به مشارکت و انجام طرح های پژوهشی و نگارش مقالات انگلیسی زبان در مجلات ایندکس شده درجه یک