۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۴ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۴ اسفند   

 

  

عنوان طرح استاد راهنما
بررسی نگرش نسب به حقیقت گویی در بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن مراجعه کننده به مراکز آنکولوژی دولتی شهر کرمان در سال1400 دکتر نجمی نوری
بررسي میزان حساسیت اخلاقی و تنش اخلاقی در دندانپزشکان شاغل در کلینیک های درمانی شهر کرمان سال 1399 دکتر تولایی
چالش کوئید ۱۹ و تاثیرات آن بر آموزش‌های سلامت دهان در دانشجویان دندانپزشکی  در سطح دنیا- یک مرور سیستماتیک دکتر نجمی نوری
بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به عوامل بازدارنده ی استفاده از آموزش الکترونیک  دکتر سجادی
بررسی میزان احساس امنیت شغلی در حرفه‌ی دندانپزشکی بعد از عرضه‌ی واکسن‌های متنوع کووید-۱۹ در جوامع مختلف دکتر شجاعی پور
بررسی الگوها وعوامل مرتبط با شیوع خودسنجی مخاط دهان دربیماران مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی کرمان درسال 1401-1400 دکتر نوابی
مقایسه سطح شواهد منابع فصول بالینی کتاب مرجع رشته بیماریهای دهان در ویرایشهای مختلف (2021-1994) دکتر نوابی
بررسی بروز ماست سل ها , در ضایعات واکنشی حفره دهان ، یک مرور سیستماتیک دکتر نجمی نوری
ارزیابی فراوانی ضایعات واکنشی حفره دهان و ارتباط بین نمای بالینی و نمای هیستوپاتولوژی انها در یک دوره ی 5 ساله   دکتر ترابی
ارزیابی فراوانی خود درمانی و عوامل مرتبط  باآن در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1400 دکتر کریمی افشار
ارزیابی فراوانی آنومالی های دندانی در بیماران مراجعه کننده به بخش ارتدنسی دانشکده دندانپزشکی کرمان در یک دوره ی 5 ساله (مهر1396-مهر1400) دکتر کریمی افشار
مقایسه آزمایشگاهی میزان میکروهاردنس مینای دندان‌های شیری بعد از کاربرد وارنیش سدیم فلوراید( کانونشنال) و وارنیش نانو سدیم فلوراید دکتر جهانی مقدم
بررسی رابطه بین شدت، نوع و محل آفت دهانی با فواصل دوره های عود آن: یک مطالعه گذشته نگر ده ساله(1390-1400- کرمان) دکتر هاشمی پور
بررسی ترند سرطان های سر و گردن در یک دوره 30 ساله در ایران(1370-1400) دکتر هاشمی پور
بررسي ارزیابی پاتولوژیک پايايي درون مشاهده گر و بين مشاهده گر در سه سیستم درجه بندی دیسپلازی مخاط دهان دکتر هاشمی پور
بررسی نظرات اساتید، دانشجویان دندانپزشکی و بیماران در زمینه انتشار تصاویر بیماران در  مقالات(1400- کرمان) دکتر هاشمی پور
بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر کرمان در رابطه با عوارض داروی بی حسی در بیماران در سال 1400 دکتر هاشمی پور
ارزیابی ارتباط بین سواد سلامت دهان با وضعیت رعایت بهداشت دهان و دندان و شاخص DMFT بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شهر بابک در سال 1400 دکتر کریمی افشار
ارتقاء اپلیکیشن  اموزشی  "داناو دندانپزشکی"و  بررسی تاثیر  آن بر  میزان آگاهی کودکان از دندانپزشکی دکتر شجاعی پور
بررسی میزان توجه به بهداشت دهان و دندان و بیماری های پریودنتال در زنان باردار شهر کرمان در سال  1400 دکتر هاشمی پور
بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و ناتوانی فیزیکی  در سالمندان شهر کرمان در سال 1400 دکتر فرزاد
بررسی میزان عدم مراجعه بیماران به دندانپزشکی به دلیل ترس از ابتلا به  کووید 19  (کرمان 1400) دکتر هاشمی پور
بررسی خاصیت ضد قارچی افزودن نانوذرات کیتوسان به مواد بهسازی بافت مورد استفاده در پروتز کامل دکتر صفری
ارزیابی آگاهی ،نگرش و عملکرد دندانپزشکان  شهرستان شهر بابک از سرطان دهان   در سال 1400 دکتر کریمی افشار
بررسی نگرش دندانپزشکان نسبت به درمان بیماران با سابقه مصرف مواد مخدر (کرمان -1400 ) دکتر هاشمی پور
ارزیابی  عوامل اقتصادی ،اجتماعی موثر برمیزان رضایت از خدمات دندانپزشکی بیماران مراجعه کننده به مراکز  دندانپزشکی شهرستان شهربابک در سال 1400 دکتر کریمی افشار
تعیین ارتباط بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی با تغییرات شناختی و کیفیت زندگی سالمندان شهر کرمان دکتر فرزاد
بررسی کیفیت زندگی  مرتبط با سلامت دهان در ارتباط با توانایی های شناختی در سالمندان شهر کرمان در سال 1400 دکتر فرزاد
بررسی دانش، نگرش و عملکرد دندانپزشکان در جهت ارائه مراقبت به بیماران سالمند در شهر کرمان در سال 1400 دکتر نجمی نوری
ارزیابی  خطر پوسیدگی و مولفه های مرتبط با آن  در نوجوانان 12تا 18 سال در شهر کرمان در سال ۱۴۰۰ دکتر نجمی نوری